ระยะเวลาในการจัดทำบัญชีของแต่ละขั้นตอนขึ้นอยู่กับประเภทของบริการรับทำบัญชีและขนาดของกิจการ โดยปกติแล้ว บริการรับทำบัญชีแบบครบวงจรจะใช้เวลาประมาณ 15-30 วันต่อเดือน