ค่าบริการรับจดตั้งนิติบุคคลขึ้นอยู่กับประเภทของนิติบุคคล ขนาดของนิติบุคคล และรายละเอียดของงาน โดยโดยทั่วไปค่าบริการจะอยู่ที่ประมาณ 7,900 – 12,900 บาท