ข้อมูลและเอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนนิติบุคคล ขึ้นอยู่กับประเภทของนิติบุคคล โดยข้อมูลและเอกสารหลักๆ ได้แก่

1.ด้านหน้าบัตรประชาชน ของแต่ละท่าน
(ถ่ายรูปเฉพาะด้านหน้า ขอแบบชัดๆนะคะ)

จดห้างหุ้นส่วนจำกัดใช้ 2 คนร่วมกันขึ้น
จดบริษัทจำกัดใช้ 2 คนร่วมกันขึ้น

2.หน้าทะเบียนบ้านที่ใช้ในการตั้งประกอบการ
พร้อมแชร์โลเคชั่นของที่ตั้งในการตั้งประกอบการค่ะ

3.G-mail (ของแต่ละท่าน)
พร้อมเบอร์โทรศัพท์แต่ละท่าน
(ห้ามสลับนะคะ และต้องถูกต้อง)
สามารถใช้เมล์ที่ใช้ในเครื่องได้

4.ทุนที่จะระบุในการจดทะเบียน
ตัวอย่าง เช่น
ทุนลงทะเบียน 500,0000 บาท
ทุนลงทะเบียน 1,000,000 บาท
(ทุนการจดทะเบียนเป็นการระบุในเอกสาร ระบุไม่เกิน 5 ล้านไม่ต้องแสดงหลักทรัพย์)

5.ทุนลงทะเบียน 100% ระบุให้หุ้นส่วน
แต่ละท่านคนละเท่าไร เช่น
……60%
……20%
……20% เป็นต้น

6.บุคคลที่มีอำนาจในการลงนาม เช่น ระบุชื่อ
นายเอ(ลงนามผู้เดียว)
หรือนายเอ หรือนายบีก็ได้ (ลงนามคนใดคนหนึ่ง)
**กรณี หจก.มีอำนาจลงนามได้แค่ 1 ท่านค่ะ

7.วัตรถุประสงค์ที่ใช้ในการจดทะเบียน เช่น
1. รับเหมาก่อสร้าง
2. ขายออนไลน์