รับข้อเสนอสุดพิเศษ!

Service

บริการรับเปลี่ยนแปลงเอกสาร​.

เพราะชอบการบัญชี . . . เราให้มากกว่าเรื่องบัญชี

กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีบริการอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการ ช่วยให้ไม่ต้องเสียเวลาดำเนินการด้านเอกสารเอง เรามีทีมงานมืออาชีพคอยดำเนินการแก้ไขข้อมูลและเปลี่ยนแปลงข้อมูลภายในองค์กรที่จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ผู้ประกอบการสามารถยื่นขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในพื้นที่ที่จดทะเบียนนิติบุคคล บริการนี้ช่วยให้ไม่ต้องเสียเวลาเตรียมเอกสารและรอรับเอกสาร ผู้ประกอบการจึงสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

อัตราค่าบริการที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ที่รายการอัตราค่าบริการ
ยื่นออนไลน์ยื่นกระดาษ
1เปลี่ยนแปลงที่ตั้ง3,000.004,000.00
2เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์3,000.004,000.00
3เปลี่ยนแปลงหุ้นส่วน(หจก)3,000.004,000.00
4เปลี่ยนแปลงกรรมการ(บจ)3,500.004,500.00
5เปลี่ยนแปลงชื่อกิจการ4,000.005,000.00
6เปลี่ยนแปลงตราประทับ4,000.005,000.00
7เปลี่ยนแปลงสัดส่วนผู้ถือหุ้น(บอจ.5)1,500.001,500.00
8เปลี่ยนแปลงเพิ่มทุนไม่เกิน 5 ล้าน4,000.005,000.00
9เปลี่ยนแปลงลดทุนบจ. ยื่น 2 รอบ5,000.006,000.00
10เปลี่ยนแปลงลดทุน หจก.3,000.004,000.00
11เปลี่ยนแปลงเพิ่มทุน หจก. ไม่เกิน 5 ล้าน3,000.004,000.00
12แปรสภาพจาก หจก. เป็นบริษัท14,450.0020,500.00
13รับทำหุ้น แผ่นละ500.00
14รับทำทะเบียนผู้ถือหุ้นเล่มละ2,000.00

***กรณีมีการทำรายการหลายอย่างในครั้งเดียวกันจะคิดเพิ่มบริการละ 1,000 บาท

อัตราค่าบริการที่กรมสรรพากร (กรณีจดภาษีมูลค่าเพิ่ม)

สำหรับกิจการที่จดภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อมีการแก้ไขด้านบนจะต้องยื่น ภ.พ.09 ที่กรมสรรพากร

  1. ในพื้นที่ อ.เมืองนครราชสีมา คิดค่าบริการครั้งละ 3,500 บาท
  2. นอกพื้นที่ คิดค่าบริการ 3,500 บาท + ค่าเดินทาง
  3. กรณีให้เตรียมเอกสาร + ทำแบบ คิดค่าบริการ 1,500 บาท