รับข้อเสนอสุดพิเศษ!

About Us

เกี่ยวกับเรา.

การทำบัญชีกับภาษีจะเป็นเรื่องที่คุณจะเข้าใจง่ายขึ้น เลือกใช้บริการชอบการบัญชี เราพร้อมจะดูแล และเติบโตไปพร้อมกับคุณ

Edit Content

เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการทางด้านบัญชีและภาษี ด้วยประสบการณ์ที่มากกว่า 10 ปี ซึ่งทำให้การบริการของเราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากกว่า 1,500 ราย และเราจะไม่หยุดพัฒนา เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดีที่สุด เรามีทีมงานมืออาชีพที่พร้อมรองรับการให้บริการในด้านบัญชีและภาษี พร้อมช่องทางการติดต่อสื่อสารที่สามารถตอบคำถามและให้คำแนะนำได้ตลอด 24 ชั่วโมง คุณจึงสามารถเชื่อมั่นและวางใจในด้านภาษีและบัญชีได้ เพราะเราทำทุกอย่างให้ ง่าย สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง ในเรื่องของบัญชีและภาษี บริการของเราจึงตอบโจทย์ ผู้ประกอบการทุกธุรกิจในยุคปัจจุบัน

บริษัท ชอบการบัญชี จำกัด ยินดีบริการ

ประธานกรรมการบริษัท
พัทธนันท์ วัชรโชติธาดาพงษ์

จบการศึกษา : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท : บริหารธุรกิจ

ผู้จัดการฝ่ายขาย
ศิรินทร์ทิพย์ ช่องรัตน์

จบการศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี : สาขาการบัญชี

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ
กุลณัฐ ศรีสวัสดิ์

จบการศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี : สาขาการบัญชี

ที่ปรึกษาพิเศษ/บัญชีภาษีอากร
ธนาธิป ชนะชัย

จบการศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ปริญญาตรี : สาขาการบัญชี

ฝ่ายขาย
หทัยรัตน์ ตุ้มเมืองโดน

จบการศึกษา : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปริญญาตรี : สาขาการบัญชี

ปฏิบัติการ
วราภรณ์ โพธิ์นอก

จบการศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ปริญญาตรี : สาขาการบัญชี

ปฏิบัติการ
สีตลา ดีโพธิ์รัมย์

จบการศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปริญญาตรี : สาขาการบัญชี

ตรวจสอบ
เปรมา หล่าบุตรศรี

จบการศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ปริญญาตรี : สาขาการบัญชี

Edit Content

นโยบาย C H O B

C ( Customer ) 

เพราะลูกค้าคือคนสำคัญ เราจึงต้องการให้บริการที่ดีที่สุดเราจึงยกให้ลูกค้ามาเป็นอันดับ 1

H ( Habited )

เราเน้นเรื่องการพัฒนาทักษะความรู้และอุปนิสัยของบุคลากรเพื่อให้สามารถดูแลและให้คำปรึกษาลูกค้าได้ดีที่สุด

O ( Organization System )

เราสร้างระบบการทำงานภายในที่เป็นระเบียบ ทำให้สามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว เพื่อลดข้อผิดพลาดและแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ

B ( Business Knowledge )

เราไม่หยุดพัฒนาหาความรู้และทำธุรกิจให้เป็นสากลภายใต้มาตรฐานที่กฏหมายกำหนด เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในทุกยุคทุกสมัยและก้าวต่อไปในโลกอนาคต

Edit Content

ชอบการบัญชี หนึ่งในสำนักงานบัญชี ที่ได้การรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ให้เป็น “สำนักงานบัญชีคุณภาพ” และเป็นนิติบุคคลซึ่งประกอบกิจการให้บริการด้านวิชาชีพบัญชี ของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์กรที่เสริมสร้างและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ให้เป็นมืออาชีพร่วมสมัย เป็นสากล และมีจรรยาบรรณ  

จึงมั่นใจได้ว่าลูกค้าทุกท่านจะได้รับการบริการที่มีคุณภาพ
และมาตรฐานทางด้านบัญชี อย่างแน่นอน

แบนเนอร์ บริทัษ ชอบการบัญชี จำกัด 517/89 ถนน มิตรภาพ-หนองคาย ในเมือง นครราชสีมา
20+

ทีมงานมืออาชีพด้านบัญชีและภาษี

1500+

ลูกค้าที่รับบริการจากเรา

10+

ประสบการณ์ด้านบัญชี

เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการรับทำบัญชี ด้วยประสบการณ์ที่มากกว่า 10 ปี ซึ่งทำให้บริการด้านบัญชีของเราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากกว่า 1,000 ราย และเราจะไม่หยุดพัฒนา เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดีที่สุดจากเรา เพราะเรามีทีมงานพร้อมรองรับบริการในด้านบัญชี และภาษี พร้อมช่องทางติดต่อ ที่สามารถสอบถามเข้ามาได้ตลอดเวลา ช่วยทำให้คุณคลายความกังวัลใจ ในด้านภาษี และบัญชี และที่สำคัญ คุณสามารถปรึกษาเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง บริการของเราพร้อมตอบโจทย์ชีวิตในยุคปัจจุบัน การติดต่อประสานงานด้านบัญชี และภาษี จะง่าย สะดวก รวดเร็วขึ้น

บริษัท ชอบการบัญชี จำกัด ยินดีบริการ

ประธานกรรมการบริษัท
พัทธนันท์ วัชรโชติธาดาพงษ์

จบการศึกษา : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท : บริหารธุรกิจ

ผู้จัดการทั่วไป
ณริศรา กระมิมูล

จบการศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ปริญญาตรี : สาขาการจัดการทั่วไป

ผู้จัดการฝ่ายขาย
ศิรินทร์ทิพย์ ช่องรัตน์

จบการศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี : สาขาการบัญชี

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ
กุลณัฐ ศรีสวัสดิ์

จบการศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี : สาขาการบัญชี

ที่ปรึกษาพิเศษ/บัญชีภาษีอากร
ธนาธิป ชนะชัย

จบการศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ปริญญาตรี : สาขาการบัญชี

ฝ่ายขาย
หทัยรัตน์ ตุ้มเมืองโดน

จบการศึกษา : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปริญญาตรี : สาขาการบัญชี

ปฏิบัติการ
เสาวลักษณ์ มีสมบัติ

จบการศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ปริญญาตรี : สาขาการบัญชี

ปฏิบัติการ
วราภรณ์ โพธิ์นอก

จบการศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ปริญญาตรี : สาขาการบัญชี

ปฏิบัติการ
วิภาวดี สร้อยโมรี

จบการศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ปริญญาตรี : สาขาการบัญชี

ปฏิบัติการ
สีตลา ดีโพธิ์รัมย์

จบการศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปริญญาตรี : สาขาการบัญชี

ตรวจสอบ
เปรมา หล่าบุตรศรี

จบการศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ปริญญาตรี : สาขาการบัญชี